Friday, October 21, 2011

จัดสวนธรรมชาติ จัดสวนด้วยตัวเอง Natural Garden

สวนธรรมชาติ Natural Garden เป็นสวนที่มักใช้เส้นโค้งในการออกแบบ ซึ่งช่วยให้เกิดรูปทรงอิสระ สร้างรูปแบบที่นุ่มนวล สบายตา โดยเลียนแบบธรรมชาติ

1. ทัศนียภาพของสวนแบบธรรมชาติ - พื้นปลูกเป็นพื้นแข็ง จึงใช้พืชพรรณไม้ชนิดปลูกในกระถาง ทั้งหมด
ตาม ภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนหน้าบ้าน ขนาดกว้าง 5 เมตร x 5 เมตร พื้นเป็นพื้นแข็งปูดัวยกระเบื้องเซรามิก เป็นพื้นเดียวกันกับบริเวณที่จอดรถ สภาพแสงได้รับแสงแดดจัดตลอดวัน จึงจัดบรรยกาศสวนให้ร่มรื่น ดูสดชื่นด้วยไม้กระถางทั้งหมด โดยใช้พรรณไม้ชนิดที่มีดอกหอม และสร้างจุดเด่นด้วยน้ำพุขนาดเล็ก พร้อมตกแต่งธรรมชาติด้วย การเล่นเส้นแนวขอบเขตของสวนด้วยท่อนไม้สนและระเบียงไม้
สอนจัดสวนด้วยตัวเอง จัดสวนธรรมชาติ Natural Garden สอนจัดสวนด้วยตัวเอง จัดสวนธรรมชาติ Natural Garden
2. ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณไม้ชนิดให้ความร่มรื่น ดอกหอม ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ พวกตอไม้ ศิลาแลง
ตาม ภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนหน้าบ้านขนานกับที่จอดรถ กว้าง 2.5 เมตร ลึก 5 เมตร สภาพแสงได้รับแสงแดดจัด จึงจัดบรรยกาศสวนให้ร่มรื่นด้วยไม้ดอกหอม ชนิดพืชพรรณที่ไม่ต้องตัดแต่งมากนัก และดูแลรักษาง่าย พร้อมทั้งตกแต่งด้วยตอไม้และศิลาแลงเป็นจุดเด่นของสวน

3. ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณไม้หลากชนิด หลายหลากวัสดุ ตกแต่ง พรางแสงด้วยซุ้มไม้เลื้อย
ตาม ภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนในกระบะบริเวณด้านหลังบ้าน ขนาดพื้นที่กว้าง 5 เมตร ลึก 3 เมตร สภาพแสงได้รับแสงครึ่งวันเช้า ซึ่งต้องการบริเวณสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สำหรับปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และพรางตาถังเก็บน้ำหลังบ้านให้น่าดูมากขึ้น
สอนจัดสวนด้วยตัวเอง จัดสวนธรรมชาติ Natural Garden สอนจัดสวนด้วยตัวเอง จัดสวนธรรมชาติ Natural Garden
4. ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณหลากสีสัน
ตาม ภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนในพื้นที่หน้าบ้านกว้าง 2.5 เมตร ลึก 5 เมตร สภาพแสงหน้าบ้านแดดจัดมาก จึงต้องใช้ระแนงพรางแสงให้พื้นที่ร่มรื่น เพื่อใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนและชมสวน ใช้ไม้หมอนรถไฟ และก้อนหินเป็นทางเดินในสวน เพื่อให้กลมกลืนและเป็นธรรมชาติ สร้างสีสันโดยใช้พรรณไม้หลากชนิด เช่น โยทะกา โกสน โมกตอ หลิวใบ และผกากรอง เป็นต้นสอนการจัดสวนด้วยตนเอง สไตล์สวนธรรมชาติ Natural Garden การจัดสวนธรรมชาติ สำหรับทาวเฮ้าส์ และตึกแถว เป็นสวนธรรมชาติที่จัดขึ้นเพื่อความสวยงาม เน้นความร่มรื่นด้วยพันธ์ไม้ที่หลากหลาย ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง เช่น หินประดับ กรวด อ่างน้ำ เพื่อให้เกิดความชุ่มชื่น พันธุ์ไม้อาจมีหลายชนิดแต่คงความเป็นระเบียบน่ามอง สื่อการสอนชุดนี้ ได้แนะนำและสาธิตการจัดสวนธรรมชาติที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานที่ที่มี พื้นที่จำ­กัด สำหรับทาวน์เฮ้าส์ และ ตึกแถว

จัดสวนธรรมชาติ จัดสวนด้วยตัวเอง Natural Garden
http://www.novabizz.com/CDC/Garden/Garden_Style_Natural.htm#ixzz1dwyZrXKN
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

บทความทั้งหมด จัดสวน จัดสวนบ้าน จัดสวนสวย จัดสวนดอกไม้ จัดสวนต้นไม้ จัดสวนหย่อม