Tuesday, October 11, 2011

จัดสวนสไตล์สวนบาหลี Balinese Garden

จัดสวนสไตล์สวนบาหลี Balinese Garden

สวนบาหลีมีลักษณะโดยพื้นฐานเหมือนกับสวนเมืองร้อนโดยทั่วไป กล่าวคือ ลักษณะพันธุ์ไม้ที่ใช้เป็นพันธุ์ไม้ในตระกูลใกล้เคียงกับพันธุ์ไม้ที่ใช้ในสวนเมืองร้อน เช่น ชบา กล้วยประดับ เฮลิโคเนีย พลับพลึง ลั่นทม โกสน เฟินชนิดต่างๆ ไผ่ ปาล์ม และไม้น้ำต่างๆ กก บัว คล้าน้ำ เนื่องด้วยชาวบาหลีมีความเชื่อว่าต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆ มีชีวิตและวิญญาณ ส่วนต่างๆ ของต้นไม้จึงมักถูกนำมาใช้ทั้งเพื่อเป็นยารักษาโรคและเพื่อใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆ

เนื่องจากบรรยากาศของวิถีชีวิตแบบบาหลี เกี่ยวพันกับความเชื่อทางศาสนาและวิถีชีวิตประจำวันอยู่มาก ประติมากรรมรูปสลักต่างๆ ทั้งรูปคน สัตว์ อมนุษย์ จึงถูกนำมาจัดประดับเพื่อให้เกิดบรรยากาศเกี่ยวพันกับการดำเนินชีวิตของชาวบาหลี ไม้ที่นำมาใช้ในงานประติมากรรมมีการแบ่งประเภทเป็นหลายประเภท โดยแบ่งตามคุณสมบัติสำคัญ ได้แก่ ความสวยงาม ความศักดิ์สิทธิ์ ความแข็งแรงคงทน และความอ่อนของเนื้อไม้สำหรับใช้ในการแกะสลัก อาทิ ไม้ขนุน นิยมนำมาทำศาลสักการะ หน้ากาก และของใช้ในพิธีกรรมต่างๆ มีการใช้ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม อาทิ ซุ้มประตู กำแพง เป็นบริเวณแบ่งสัดส่วนในสวนไม้ไผ่เป็นวัสดุสำคัญที่นิยมใช้ในการก่อสร้าง หลังคาของอาคารพื้นถิ่นนิยมมุงด้วยกก โดยเฉพาะต้นอลัง-อลัง เป็นชนิดที่นิยมใช้กับศาสนสถานต่างๆ ลักษณะอย่างหนึ่งของสวนบาหลี คือ การใช้สระน้ำ คูน้ำ ให้เป็นเครื่องสะท้อนภาพต่างๆ ที่ปรากฏในสวนสวนน้ำในบาหลีนิยมทำเป็นบ่อรูปทรงสี่เหลี่ยม ค่อนข้างตื้น และปลูกไม้น้ำชนิดต่างๆ ความเชื่อทางศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายเริ่ม เข้ามาในเกาะบาหลี ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 11 ความเชื่อตามตำนานโบราณของบาหลี โลกถูกสร้างขึ้นจากความว่าง ( Divine Nothingness ) โดยมีเทพสำคัญสุดผู้สร้างคือ ซาง ฮยัง วินธิ ซึ่งเป็นผู้สร้างเทพเจ้าองค์อื่นๆ ขึ้นมาปกปักรักษา เป็นเหล่าเทพผู้สร้าง แผ่นดิน ผืนน้ำ ท้องฟ้า พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว เมฆ ดาวเคราะห์ ตามทิศทางต่างๆ โดยปกติแล้วการวางทิศทางของอาคารต่างๆ ในบาหลีจะวางโดยยึดกับทิศหลักทั้งสี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัด บ้าน หรือลานกิจกรรม จะถูกจัดให้หันสู่ทิศเหนือซึ่งถือเป็นทิศศักดิ์สิทธิ์ ส่วนทางทิศตะวันออกของบริเวณบ้าน มุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นที่ตั้งแท่นบูชาบรรพบุรุษด้วยถือเป็นทิศที่มีคุณที่สุด ทิศหัวนอนจะหันไปด้านเหนือ ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช้เป็นทิศที่ตั้งห้องครัวและสิ่งปฏิกูล

ชาวบาหลีเชื่อว่ามีวิญญาณปกปักษ์รักษาในทุกสถานที่ ธารน้ำ เหว หาดทราย ชายฝั่ง และป่าทึบ บริเวณที่รกร้างและรกชัฏ เป็นที่สถิตของบรรดาสิ่งมีอำนาจเหนือธรรมชาติ ชาวบาหลีเชื่อว่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ไม่ได้อยู่ในน้ำ แต่จะมาจากอีกฝั่งของผืนน้ำ ซึ่งทั้งนี้อาจเป็นด้วยความกว้างของทะเลที่ดูกว้างใหญ่ไพศาล หรืออาจเป็นด้วยสายน้ำทั้งหมดบนเกาะบาหลีพัดพาสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงทะเล ทั้งนี้ ลักษณะสำคัญของสวนแบบบาหลี คือ ควรมีความร่มครื้มด้วยไม้เมืองร้อนที่พบในพื้นถิ่น มีสิ่งประดับที่สะท้อนอารมณ์แบบบาหลี และแสดงวิถีชีวิตของชาวบาหลี

จัดสวนสไตล์สวนบาหลี Balinese Garden
http://www.kroobannok.com/blog/view.php?article_id=15620&page=7
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

บทความทั้งหมด จัดสวน จัดสวนบ้าน จัดสวนสวย จัดสวนดอกไม้ จัดสวนต้นไม้ จัดสวนหย่อม