Monday, October 3, 2011

การจัดสวนญี่ปุ่นในบ้าน Japanese Garden

การจัดสวนญี่ปุ่นในบ้าน Japanese Garden

สวนญี่ปุ่น จะวาง ตำแหน่งจุดเด่นของสวน(Highlight) ไว้ในที่ซึ่งคนในบ้านสามารถมองเห็นได้ ตามคติการจัดสวนแต่โบราณ คือเอาคนในบ้านเป็นหลัก จัดสวนเพื่อดูเอง ดังนั้นมุมมองของสวนญี่ปุ่นจึงเป็นการมองจากภายในสู่ภายนอก ผิดกับสวนของชาวตะวันตกซึ่งมีลักษณะตรงกันข้าม คือ จะปลูกต้นไม้ชิดอาคารเพื่อให้อาคารดูดี ดูเด่น และดูสวย โดยไม่คำนึงถึงมุมมองจากในบ้าน แต่คำนึงถึงมุมมองของผู้คนที่อยู่นอกอาคารจะได้ชื่นชมและทำให้เจ้าของบ้านภาคภูมิใจ คือจัดโชว์ชาวบ้าน หลักการทั้งสองนี้แตกต่างกันแบบตรงกันข้าม ฉะนั้นการจัดก็ย่อมต่างกันอย่างมากสวนญี่ปุ่น คำนึงถึงความงามของเนื้อแท้ของวัสดุตามธรรมชาติ ยกให้ธรรมชาติเป็นใหญ่ ดังนั้นการใช้หิน อิฐ หรือวัสดุต่างๆ จึงเป็นไปอย่างธรรมชาติ ไม่มีการเคลือบ ฉาบ หรือประดิษฐ์ ไม่มีการใช้รูปปั้น รูปหล่อ ที่เหมือนของจริง (realistic) มาประดับสวน ไม่ใช้พรรณไม้ประเภทใบใหญ่มาก เช่น ปาล์มพัด หรือตาลมาประดับสวน แต่ในสวนแบบ Modern Japanese Garden อาจใช้ปาล์มพันธุ์เล็ก เช่น ปาล์มไผ่ ปาล์มสิบสองปันนา และ จั๋ง ได้บ้างเห็นหลักเกณฑ์ต่างๆแล้ว ถึงแม้จะมากพอสมควร แต่การจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่นนั้นก็ไม่ยากเกินไป เพราะเมื่อเราได้ศึกษาและเข้าใจหลักการจัดแล้ว เราก็ใช้สมองของเรา บวกกับใจ ใส่ความประณีต ละเอียดอ่อน และความอดทน เข้าไป ให้เวลาอีกนิดหน่อยเป็นตัวช่วยให้เกิดความงาม การสร้างสรรค์งานด้วยองค์ประกอบของศิลปะ และพันธุ์ไม้ที่จะประยุกต์ใช้ ผสมผสานกันไปจนทุกอย่างลงตัว

การจัดวางองค์ประกอบนั้น เราควรวางผังอย่างคร่าวๆก่อน ว่าจะมีองค์ประกอบหลักอะไรบ้างแล้วจัดหา แต่ละอย่างให้ได้ ใกล้เคียงกับที่จินตนาการไว้ เมื่อได้ครบแล้ว จึงนำมาจัดเรียงตามผังที่ร่างไว้ก่อน เพื่อดูความสมดุล ในมุมต่างๆที่ต้องการ ถ้ายังไม่สวย เราก็สามารถขยับสับเปลี่ยน หรือโยกย้าย องค์ประกอบที่คิดไว้แต่แรกได้ เพราะของที่หาได้อาจจะไม่ได้ตรงตามที่คิด จะใหญ่เล็กไปบ้างก็มีส่วนให้ความสมดุลต่างกันไป ขยับจนได้ที่เมื่อไหร่ ค่อยจัดองค์ประกอบย่อยเสริมเข้าไป จะทำให้ได้สวนที่ลงตัวง่ายขึ้น

การจัดสวนญี่ปุ่นในบ้าน Japanese Garden
http://nongcim.exteen.com/page-5
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

บทความทั้งหมด จัดสวน จัดสวนบ้าน จัดสวนสวย จัดสวนดอกไม้ จัดสวนต้นไม้ จัดสวนหย่อม