Tuesday, October 4, 2011

การทำทางเดินในสวน Garden Walk Way

การทำทางเดินในสวน Garden Walk Way การกำหนด ทางเดินในสวน นั้น ก็เพื่อหลีกเลี่ยง การเหยียบย้ำไปบนสนามหญ้า หรือไม้คลุมดินอื่น ๆให้เกิดความเสียหาย ในขณะชมสวนค่ะ

นักจัดสวนหรือเจ้าของสวน ควรคำนึงถึงการจัดวางตำแหน่งทางเดินให้เหมาะสมได้สัดส่วนอ่ะนะคะ นอกจากจะเกิดประโยชน์ใช้สอยแล้ว แนวทางเดินยังเป็นจุดนำสายตาไปสู่มุมมองในสวน ส่วนมากการจัดวางทางเดินควรทำหลังจากปูสนามหญ้าเสร็จใหม่ๆ โดยการกำหนดแนวทางเดิน แล้วโรยด้วยปูนขาว และควรกำหนดให้สอดคล้องทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารค่ะ ด้วยการสังเกตทางเข้าออกตัวบ้าน จากนั้นจึงค่อยมากำหนดจุด เพื่อจัดวางทางเดินให้ได้โดยรอบตัวบ้าน จากหน้าบ้านไปหลังบ้าน จากหลังบ้านมาหน้าบ้าน ทางเดินไปจุดต่าง ๆ จัดให้ไหลเวียนกันไปโดยไม่ติดขัด

การทำทางเดินในสวน Garden Walk Way การทำทางเดินในสวน Garden Walk Way

นอกจากนี้จากโรงรถ ก็ควรจะมีทางเดินไปหลังบ้านได้ โดยไม่ต้องผ่านในบ้าน ทางเดินแต่ละจุดอาจเชื่อมต่อกัน โดยไม่ทำให้สนามหญ้าเสียไป และไม่ควรทำทางเดินที่ไร้จุดหมายอ่ะนะคะ ส่วนการเลือกใช้วัสดุที่ใช้ทำทางเดินนั้น ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและรูปแบบของสวนนั้น ๆ ค่ะ

การทำทางเดินในสวน Garden Walk Way การทำทางเดินในสวน Garden Walk Way

การทำทางเดินในสวน นอกเหนือจากเพื่อการเดินชมสวนแล้ว ทางเดินยังมีประโยชน์ในการเข้าไปรดน้ำ ตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ย ดังนั้นจึงควรมีทางเดินที่สามารถเข้าไปดูแลต้นไม้ได้ทั่วทุกจุดของสวนนะคะ

การทำทางเดินในสวน Garden Walk Way การทำทางเดินในสวน Garden Walk Way
วัสดุที่นำมาใช้ทำทางเดินในสวน สามารถเลือกได้หลายชนิดค่ะ ทั้งวัสดุที่เป็นไม้ กระเบื้อง แผ่นหินทราย กรวด อิฐ หรือแม้แต่แผ่นปูน หากต้องการความแปลกใหม่อาจใช้วัสดุหลาย ๆ ชนิดผสมผสานกันให้สวยงามกลมกลืน เพื่อให้เกิดลวดลายบนพื้นทางเดินก็สามารถทำได้

การทำทางเดินในสวน Garden Walk Way
http://suansanruk.blogspot.com/2011/06/blog-post_19.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

บทความทั้งหมด จัดสวน จัดสวนบ้าน จัดสวนสวย จัดสวนดอกไม้ จัดสวนต้นไม้ จัดสวนหย่อม